Thuis in fysio

Thuis in fysio Springvloed Fysiotherapie verzorgt al jaren de ambitieus sportende medemens. Wat u waarschijnlijk niet weet is, dat wij ook al jaren Fysiotherapie aan Huis op een hoog niveau verzorgen. Onze fysiotherapeuten hebben hier speciaal een opleiding: ‘Fysiotherapie in de Thuiszorg’ , voor gevolgd. Uitgangspunt bij deze vorm van fysiotherapie is, dat de zorg aan huis in samenwerking met andere disciplines zoals: ergotherapie, verpleging en verzorging, en eventueel diensten zoals maatschappelijk werk en diëtetiek geregeld wordt. Dit alles in samenspraak met uw huisarts of praktijkondersteuner. Zo kunt u met een gerust hart thuis blijven wonen en functioneren.

Thuiszorg-fysiotherapie is ontstaan in Groot Brittannië en heet daar ‘Community Physiotherapy’. Daar is gebleken dat thuis revalideren en zo lang mogelijk thuis blijven wonen mogelijk is, wanneer samenwerking in de zorg op een laagdrempelige manier wordt aangeboden. Daarom heeft Springvloed Fysiotherapie Thuis in Fysio in het leven geroepen. Wij willen u zo volledig mogelijk bedienen. ‘Uw zorg, is onze service’

Heeft u of uw familie behoefte aan ondersteuning? Is er sprake van een kwetsbare thuissituatie? Wilt u graag thuis revalideren?

Thuis in Fysio is een overkoepelde service voor iedereen, met name ouderen en mensen met een chronische aandoening, die thuis zorg nodig heeft. Door samen te onderzoeken wat er nodig is, kunnen wij de juiste zorg in samenwerking met andere diensten verzorgen.

Uw fysiotherapeut aan huis kan om verschillende redenen worden ingeschakeld.

  • Bij een kwetsbare thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen?
  • Hulp bij het onderhouden van dagelijkse handelingen zoals; leren lopen met een loophulpmiddel, het onderhouden van de conditie, wassen, aankleden enzovoort.
  • Na ontslag uit het ziekenhuis en weer uw draai vinden thuis.
  • Een wankele balans herstellen en adviezen & oefeningen om te voorkomen dat u valt.
  • Ondersteuning in de terminale fase o.a.: ontspanning,- houding,- en verplaats,- advies.
  • Tevens advies m.b.t. het verzorgen van een opname-indicatie voor een verpleegtehuis.
Voor meer informatie en mogelijkheden neemt u contact op via: 010 4522976 of info@springvloedfysioenzo.nl